Email Confirmation को समस्या समाधान गरिएको छ !!

केहि साथीहरुको इमेल confirmation मा click गर्न नसकिएको र लिंक कपि पेस्ट गर्न पनि नसकिएको गुनासो आएकोले हामीले अहिले तेस्लाई समाधान गरि सकेका छौ | यसको लागि तपैले register गरेको इमेल/username बाट login गर्नुस अनि आफ्नो देब्रे पट्टि तल फोटोमा देखाएको जस्तो मेसेज देख्नु हुन्छ | त्यहाँ रातो गोलो लगाएको ठाउँ मा click गर्नुहोला |

त्यहाँ click गरेपसी तपाईंलाई अर्को इमेल आउनेछ तेही पुरानो इमेल ठेगानामा जहाँ स्पस्टसंग URL address दिएको हुन्छ | तेस्मा click गर्न सक्नु भयो भने click गर्नुहोस नत्र कपि गरेर browser मा पेस्ट गर्नुहोस | त्यसपछि तपाईंको इमेल कन्फर्म हुन्छ |

यो समस्या हाम्रो नयाँ website भएर gmail लगायतका इमेल providers ले spam फिल्टर गरेर हो | तपाईंले एउटा सानो मदत गर्नु भयो भने यो समस्या सधैको लागि हट्ने छ | तपाईंकोमा NepseTalk बाट आएको इमेललाइ " NOT SPAM " click गरेर अथवा " I trust this message " मा click गरेर र spam folder बाट अर्को folder मा सार्दिनु होला | धेरै जनाले तेसो गर्नु भयेपसी बिसतरी आफै यो समस्या हराएर जान्छ |

तपाईंहरुको धैर्यताको लागि धन्यवाद दिंदै आशा गर्छु अब तपाइंको register नहुने समस्या समाधान हुन्छ |

Sign In or Register to comment.