Nepse कति पुगेर अदिईला जस्तो लाग्छ?

edited June 2018 in Nepse

नेप्से झर्ने क्रम रोकियेअला जस्तो लागेको छ कसैलाई भने भनौ
कति सम्म पुग्ला ?

Comments

  • TA anusar 1100 ko harahari ma..jharne kram jari cha... so hatiriyera nakinam.. ramro mauka audaicha...

  • 1145 वरिपरि आउछ कि जस्तो लाग्छ
  • नेप्से लाई jhau लागे जस्तो छ | हिन्नै मान्दैन | हिने पनि लड्छ |

Sign In or Register to comment.